Đoạn video về Lễ tấn phong Hoàng Thái Tử Bảo Long con trai trưởng của vua Bảo Đại rất sang trọng và trang nghiêm ở các cung điện như: Điện Cần Chánh, Đại Cung Môn, Điện Kiến Trung.

7 BÌNH LUẬN

    • Vua Bảo Đại cai quản từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, và ông vua bù nhìn chỉ thực hiện các nghi lễ trong điều đình thôi chứ ko có quyền hành gì cả bởi sự cai trị của thực dân Pháp!?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây